Loading...

MONTER TRAS KABLOWYCH

Gdzie?

Rafineria ENI - Włochy - Venezia

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • przygotowywanie tras kablowych (wiercenie, żłobienie, montaż obudów)
 • układanie przewodów
 • prace wykończeniowe

ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY

Gdzie?

Rafineria -Tiszaújváros - Węgry

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • pracę na projekcie na najbliższe 2-3 lata oraz perpektywę kolejnych projektów przemysłowych;
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • konserwacja / naprawa instalacji elektrycznych
 • praca przy podłączaniu tras kablowych i szaf sterowniczych
 • wykonywanie pomiarów
 • czytanie / rozumienie schematów elektrycznych i symboli
 • montaż przewodów według rysunku technicznego
 • podłączanie przewodów do dystrybutorów i urządzeń przemysłowych
 • diagnozowanie / przegląd techniczny i naprawa usterek maszyn związanych z układem elektrycznym

MONTER TRAS KABLOWYCH

Gdzie?

Bergen op Zoom / Netherland

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Nr rejestracji firmy w WUP: 7961
Wymagania:
 • przygotowywanie tras kablowych (wiercenie, żłobienie, montaż obudów)
 • układanie przewodów
 • prace wykończeniowe

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na obiektach przemysłowych, tj. zakłady chemiczne, elektrownie, rafinerie, petrochemie itp.
 • dokładność i sumienność

ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY

Gdzie?

Bergen op Zoom / Netherlands

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie w euro
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Wymagania:
 • konserwacja / naprawa instalacji elektrycznych
 • praca przy podłączaniu tras kablowych i szaf sterowniczych
 • wykonywanie pomiarów
 • czytanie / rozumienie schematów elektrycznych i symboli
 • montaż przewodów według rysunku technicznego
 • podłączanie przewodów do dystrybutorów i urządzeń przemysłowych
 • diagnozowanie / przegląd techniczny i naprawa usterek maszyn związanych z układem elektrycznym

MONTER TRAS KABLOWYCH

Gdzie?

Rafineria -Tiszaújváros - Węgry

Oferujemy:
 • wynagrodzenie: 11,50 euro / h netto
 • pracę na długofalowym projekcie ok 2-3 lata
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • dojazd na projekt
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • przygotowywanie tras kablowych (wiercenie, żłobienie, montaż obudów)
 • układanie przewodów
 • prace wykończeniowe

POMOCNIK MONTERA TRAS KABLOWYCH / ELEKTRYKA

Gdzie?

RAFINERIA - Wegry - Tiszaujvaros

Oferujemy:
 • atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość zdobycia doświdaczenia na projekcie przemysłowym
 • zakwaterowanie
 • transport na projekt oraz do pracy i z pracy
 • pracę na  długofalowym projekcie
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • konserwacja / naprawa instalacji elektrycznych
 • praca przy podłączaniu tras kablowych i szaf sterowniczych
 • wykonywanie pomiarów
 • czytanie / rozumienie schematów elektrycznych i symboli
 • montaż przewodów według rysunku technicznego
 • podłączanie przewodów do dystrybutorów i urządzeń przemysłowych
 • diagnozowanie / przegląd techniczny i naprawa usterek maszyn związanych z układem elektrycznym

SPECJALISTA DS BHP

Gdzie?

Rafineria - Węgry - Tiszuajvuros

Oferujemy:
 • pracę na 2-3 letnim projekcie przemysłowym
 • zakwaterowanie
 • wynagrodzenie €14 netto / h (portugalska umowa na czas wykonywania określonej pracy)
 • transport na projekt i na miejscu

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • bieżące informowanie przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie na terenie budowy
 • udział w szacowaniu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • informowanie pracodawcy o zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy
 • przekazywanie specyficznych wymagań klienta, dotyczących bezpieczeństwa, pracownikom na projekcie (budowie)
 • współpraca z organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy na Projekcie
 • egzekwowanie działań korygująco / zapobiegawczych, mających na celu poprawę sprawności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 • nadzór merytoryczny nad stosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 • współpraca ze służbami BHP innych firm na projekcie

WELDING INSPECTOR

Gdzie?

Construction of Gas Terminal - Goleniów - Poland

Oferujemy:
 • work on a strategic annual industrial project in Poland
 • attractive employment conditions
 • accommodation provided
 • transport to the project and on site is provided

Nr rejetsracji firmy w WUP:7961

Wymagania:
 • Technical education
 • CSWIP 3.1 II level / IWE certificates
 • RT and UT Certificates – will be an asset
 • 3 years of working experience as Welding Inspector on similar projects
 • Similar role covered in projects that are of a comparable size;
 • Knowledge of standards, guidelines and regulations in the field of conducting welding processes
 • Knowledge of materials science and welding processes
 • Fluent knowledge of Polish and English, (knowledge of Italian language is welcome)
 • Proficiency in Microsoft Office Programs required

SZLIFIERZ

Gdzie?

Budowa Gazportu - Polska - Goleniów

Oferujemy:
 • pracę na strategicznym rocznym przemysłowym projekcie w Polsce;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • zapewnione zakwaterowanie;
 • zapewniony transport na projekt oraz na miejscu
Numer rejestracji w WUP: 7961

Wymagania:
 • obróbka materiałów przez szlifowanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni walcowych.

OPERATOR ŻURAWIA STACJONARNEGO

Gdzie?

Polska - Goleniów

Oferujemy:
 • pracę na strategicznym rocznym przemysłowym projekcie w Polsce;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • zapewnione zakwaterowanie;
 • transport na projekt oraz na miejscu.
Wymagania:
 • operowanie żurawiem stacjonarnym

Wymagania:

 • uprawnienia UDT I Ż
 • doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku min. 2 lata, preferowane obiekty przemysłowe (rafinerie, zakłady chemiczne);
 • dokładność i sumienność.

POMOCNIK MONTERA RUROCIĄGU / SPAWACZA

Gdzie?

Budowa Gazportu - Polska - Goleniów

Oferujemy:
 • atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość zdobycia doświdaczenia na projekcie przemysłowym
 • zakwaterowanie
 • transport na projekt oraz do i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Wymagania:
 • prace pomocnicze przy spawaniu, montażu / łączeniu rur ze stali czarnej

Wymagania:

 • dokładność i sumienność

MONTER RUROCIĄGÓW

Gdzie?

Budowa Gazportu - Włochy - Venezia

Oferujemy:
 • pracę na rocznym, miedzynarodowym projekcie
 • atrakcyjne zarobki w euro
 • zapewnione zakwaterowanie
 • zapewniony transport na projekt oraz na miejscu

Numer rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • przygotowywanie tras kablowych (wiercenie, żłobienie, montaż obudów)
 • układanie przewodów
 • prace wykończeniowe

Opis stanowiska:

 • montaż rur ze stali czarnej i stali nierdzewnej

SPAWACZ 141/111

Gdzie?

Budowa Gazportu - Polska - Goleniów

Oferujemy:
 • pracę na  strategicznym rocznym przemysłowym  projekcie w Polsce
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • zapewnione zakwaterowanie
 • zapewniony transport na projekt oraz na miejscu
Numer rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • udokumentowane doświadczenie w spawaniu rur o średnicy: 1” CS, w metodzie 141 / 111
 • pozycja spawania H-L045
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na obiektach przemysłowych, tj. zakłady chemiczne, rafinerie,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego / izometrycznego
 • dokładność i sumienność

Mile widziane:

 •  znajomość języka angielskiego / włoskiego

ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY

Gdzie?

Włochy - Wenecja

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie w euro
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Numer rejestracji frimy w WUP: 7961

Wymagania:
 • konserwacja / naprawa instalacji elektrycznych
 • praca przy podłączaniu tras kablowych i szaf sterowniczych
 • wykonywanie pomiarów
 • czytanie / rozumienie schematów elektrycznych i symboli
 • montaż przewodów według rysunku technicznego
 • podłączanie przewodów do dystrybutorów i urządzeń przemysłowych
 • diagnozowanie / przegląd techniczny i naprawa usterek maszyn związanych z układem elektrycznym

Spec. ds administracyjnych projektu z jęz. włoskim

Gdzie?

Golwniów

Oferujemy:
 • pracę na strategicznym projekcie w kraju dla renomowanej, wiodącej na rynku międzynarodowym firmy branży przemysłowej;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • zakwaterowanie;
 • transport na projekt oraz na miejscu.
  Numer rejestracji firmy w WUP:7961

Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim lub włoskim.

Wymagania:
 • organizacja i koordynacja pracy biura projektu;
 • prowadzenie korespondencji oraz wszelkich dokumentów;
 • wsparcie administracyjne dla kierownictwa Projektu;
 • sporządzanie sprawozdań z narad projektowych, inwestycyjnych;
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją harmonogramów;
 • zapewnienie kompletnej i terminowej informacji o działaniach we wszystkich elementach Projektu.

SENIOR SITE LEAD

Gdzie?

Francja - Lyon

Oferujemy:
 • Work for a leading warehouse company in the world
 • Attractive remunaration, paid in Euro
 • Accommodation, transport provided for the project and on-site
 • The opportunity to gain and expand experience on the interenational warehouse market
Wymagania:
 • Creating, developing and executing detailed project planning activities including: project scoping, team planning, scheduling, budgeting, communication planning, risk identification and mitigation.
 • Project execution and control activities, including: quality assurance and control, issue resolution, risk monitoring and control, compliance management, change management, team development, performance reporting, exception management and communications.
 • Planning, monitoring and resourcing projects.
 • Managing large teams of travelling employees and local temporary workers.
 • Daily scheduling of staff and submitting timely staffing requests to HR and staffing agencies.
 • Acting as the liaison between on-site client contacts, General Managers and company managers and participating in on-site client meetings.
 • Ensuring compliance with health and safety rules in the work environment

INVENTORY MANAGER

Gdzie?

France - Lyon

Oferujemy:
 • Work for a leading warehouse company in the world
 • Attractive remunaration, paid in Euro
 • Accommodation, transport provided for the project and on-site
 • The opportunity to gain and expand experience on the interenational warehouse market

Numer rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:

• Ensuring effective inventory control processes are in place for all new equipment and materials for the site.
• Communicating with 3rd party vendors.
• Troubleshooting quantity discrepancies.
• Reporting daily to the Project Manager on all materials used and needed.
• Comparing the bills of loading to materials received.

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Gdzie?

Niemcy

Oferujemy:
 • atrakcyjne zarobki – stawka: 13 € netto za godzinę
 • zakwaterowanie
 • dojazdu na projekt
 • transport do pracy
 • możliwość zdobycia doświadczenia na międzynarodowym projekcie
Numer rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • Załadunek i rozładunek produktów dostarczanych z pojazdów i  ustawianie ich na odpowiednich miejscach w magazynie
 • Lokalizowanie i przenoszenie towarów na palety lub skrzynki do przechowywania lub wysyłki;
 • Identyfikacja uszkodzonych produktów i zgłaszanie braków;
 • Transport towarów / materiałów do stanowisk produkcyjnych;
 • Przeprowadzanie codziennej inspekcji wózka widłowego w celu określenia konieczności naprawy i zagwarantowania bezpieczeństwa poprzez regularną konserwację i rejestrację w dokumentacji;
 • Prowadzenie dokładnych rejestrów dzienników inwentaryzacji
 • Przestrzeganie zasad firmy i obowiązujących przepisów
 • Pomoc w utrzymaniu bezpiecznego środowiska

SITE ADMINISTRATOR

Gdzie?

Lyon - France

Oferujemy:
 • Work for a leading warehouse company in the world
 • Attractive remunaration, paid in Euro
 • Accommodation, transport provided for the project and on-site
 • The opportunity to gain and expand experience on the interenational warehouse market
Numer rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • General administrative support: multi-tasking and prioritising the provision of administrative support to the Project Manager and team (e.g. shipping, maintaining logs, negotiating prices and ordering supplies, supplier communications, filing and record keeping, scanning, printing, copying etc).
 • Onboarding: arranging company contractor site inductions, briefings, issuing Personal Protective Equipment (PPE), logging details of temporary workers and company employees in general contractor and client computer systems.
 • Time recording for temporary workers: coordinating the daily sign in and out process to ensure the accurate reporting of hours worked to the Corporate office and agencies;
 • Reviewing invoices: checking invoices and flagging any errors with the Project Manager/ Accounts Payable Specialist in the Corporate office, as required.
 • Assisting with travel and accommodation arrangements for company travelling workers and temporary workers, in liaison with the Operations Administrator in the Corporate office who manages bookings, as required.

ROBOTNIK MAGAZYNOWY

Gdzie?

Kraje Europejskie - różne lokalizacje

Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie: 11 euro / h netto
 • Możliwość podróży po krajach europejskich 
 • Zakwaterowanie
 • Transport i transfery na projekt oraz na miejscu do pracy
 • Doświadczenie na międzynarodowych projektach
Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • Ładowanie, rozładowywanie i układanie produktów
 • Skręcanie konstrukcji meblowych, rusztowań
 • Składanie stacji roboczej i dystrybucja sprzętu IT
 • Używanie podręcznych narzędzi np. wiertarki, wkrętarek, kluczy, młotków itp.
 • Układanie taśmy 5s;

SITE ADMINISTRATOR WITH FRENCH

Gdzie?

France - Augny

Oferujemy:
 • Work for a leading warehouse company in the world
 • Attractive remunaration, paid in Euro
 • Accommodation, transport provided for the project and on-site
 • The opportunity to gain and expand experience on the interenational warehouse market

Numer rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • General administrative support: multi-tasking and prioritising the provision of administrative support to the Project Manager and team (e.g. shipping, maintaining logs, negotiating prices and ordering supplies, supplier communications, filing and record keeping, scanning, printing, copying etc).
 • Onboarding: arranging company contractor site inductions, briefings, issuing Personal Protective Equipment (PPE), logging details of temporary workers and company employees in general contractor and client computer systems.
 • Time recording for temporary workers: coordinating the daily sign in and out process to ensure the accurate reporting of hours worked to the Corporate office and agencies;
 • Reviewing invoices: checking invoices and flagging any errors with the Project Manager/ Accounts Payable Specialist in the Corporate office, as required.
 • Assisting with travel and accommodation arrangements for company travelling workers and temporary workers, in liaison with the Operations Administrator in the Corporate office who manages bookings, as required.

OPERATOR PODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO

Gdzie?

Niemcy - Bremen - praca na obiekcie magazynowym

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zakwaterowanie
 • pokrycie kosztów dojazdu na projekt
 • transport do pracy
 • możliwość zdobycia doświadczenia na międzynarodowym projekcie
Numer Rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • operowanie podnośnikiem nożycowym
 • wykonywanie prac instalacyjnych, montażowych na podnośniku nożycowym,
 • praca na wysokości

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information