Loading...

MONTER TRAS KABLOWYCH

Gdzie?

Rafineria ENI - Włochy - Venezia

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • przygotowywanie tras kablowych (wiercenie, żłobienie, montaż obudów)
 • układanie przewodów
 • prace wykończeniowe

ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY

Gdzie?

Rafineria -Tiszaújváros - Węgry

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • pracę na projekcie na najbliższe 2-3 lata oraz perpektywę kolejnych projektów przemysłowych;
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • konserwacja / naprawa instalacji elektrycznych
 • praca przy podłączaniu tras kablowych i szaf sterowniczych
 • wykonywanie pomiarów
 • czytanie / rozumienie schematów elektrycznych i symboli
 • montaż przewodów według rysunku technicznego
 • podłączanie przewodów do dystrybutorów i urządzeń przemysłowych
 • diagnozowanie / przegląd techniczny i naprawa usterek maszyn związanych z układem elektrycznym

MONTER TRAS KABLOWYCH

Gdzie?

Bergen op Zoom / Netherland

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Nr rejestracji firmy w WUP: 7961
Wymagania:
 • przygotowywanie tras kablowych (wiercenie, żłobienie, montaż obudów)
 • układanie przewodów
 • prace wykończeniowe

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na obiektach przemysłowych, tj. zakłady chemiczne, elektrownie, rafinerie, petrochemie itp.
 • dokładność i sumienność

ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY

Gdzie?

Bergen op Zoom / Netherlands

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie w euro
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Wymagania:
 • konserwacja / naprawa instalacji elektrycznych
 • praca przy podłączaniu tras kablowych i szaf sterowniczych
 • wykonywanie pomiarów
 • czytanie / rozumienie schematów elektrycznych i symboli
 • montaż przewodów według rysunku technicznego
 • podłączanie przewodów do dystrybutorów i urządzeń przemysłowych
 • diagnozowanie / przegląd techniczny i naprawa usterek maszyn związanych z układem elektrycznym

MONTER TRAS KABLOWYCH

Gdzie?

Rafineria -Tiszaújváros - Węgry

Oferujemy:
 • wynagrodzenie: 11,50 euro / h netto
 • pracę na długofalowym projekcie ok 2-3 lata
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • dojazd na projekt
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • przygotowywanie tras kablowych (wiercenie, żłobienie, montaż obudów)
 • układanie przewodów
 • prace wykończeniowe

POMOCNIK MONTERA TRAS KABLOWYCH / ELEKTRYKA

Gdzie?

RAFINERIA - Wegry - Tiszaujvaros

Oferujemy:
 • atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość zdobycia doświdaczenia na projekcie przemysłowym
 • zakwaterowanie
 • transport na projekt oraz do pracy i z pracy
 • pracę na  długofalowym projekcie
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • konserwacja / naprawa instalacji elektrycznych
 • praca przy podłączaniu tras kablowych i szaf sterowniczych
 • wykonywanie pomiarów
 • czytanie / rozumienie schematów elektrycznych i symboli
 • montaż przewodów według rysunku technicznego
 • podłączanie przewodów do dystrybutorów i urządzeń przemysłowych
 • diagnozowanie / przegląd techniczny i naprawa usterek maszyn związanych z układem elektrycznym

SPECJALISTA DS BHP

Gdzie?

Rafineria - Węgry - Tiszuajvuros

Oferujemy:
 • pracę na 2-3 letnim projekcie przemysłowym
 • zakwaterowanie
 • wynagrodzenie €14 netto / h (portugalska umowa na czas wykonywania określonej pracy)
 • transport na projekt i na miejscu

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • bieżące informowanie przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie na terenie budowy
 • udział w szacowaniu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • informowanie pracodawcy o zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy
 • przekazywanie specyficznych wymagań klienta, dotyczących bezpieczeństwa, pracownikom na projekcie (budowie)
 • współpraca z organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy na Projekcie
 • egzekwowanie działań korygująco / zapobiegawczych, mających na celu poprawę sprawności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 • nadzór merytoryczny nad stosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 • współpraca ze służbami BHP innych firm na projekcie

WELDING INSPECTOR

Gdzie?

Construction of Gas Terminal - Goleniów - Poland

Oferujemy:
 • work on a strategic annual industrial project in Poland
 • attractive employment conditions
 • accommodation provided
 • transport to the project and on site is provided

Nr rejetsracji firmy w WUP:7961

Wymagania:
 • Technical education
 • CSWIP 3.1 II level / IWE certificates
 • RT and UT Certificates – will be an asset
 • 3 years of working experience as Welding Inspector on similar projects
 • Similar role covered in projects that are of a comparable size;
 • Knowledge of standards, guidelines and regulations in the field of conducting welding processes
 • Knowledge of materials science and welding processes
 • Fluent knowledge of Polish and English, (knowledge of Italian language is welcome)
 • Proficiency in Microsoft Office Programs required

SZLIFIERZ

Gdzie?

Budowa Gazportu - Polska - Goleniów

Oferujemy:
 • pracę na strategicznym rocznym przemysłowym projekcie w Polsce;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • zapewnione zakwaterowanie;
 • zapewniony transport na projekt oraz na miejscu
Numer rejestracji w WUP: 7961

Wymagania:
 • obróbka materiałów przez szlifowanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni walcowych.

OPERATOR ŻURAWIA STACJONARNEGO

Gdzie?

Polska - Goleniów

Oferujemy:
 • pracę na strategicznym rocznym przemysłowym projekcie w Polsce;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • zapewnione zakwaterowanie;
 • transport na projekt oraz na miejscu.
Wymagania:
 • operowanie żurawiem stacjonarnym

Wymagania:

 • uprawnienia UDT I Ż
 • doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku min. 2 lata, preferowane obiekty przemysłowe (rafinerie, zakłady chemiczne);
 • dokładność i sumienność.

POMOCNIK MONTERA RUROCIĄGU / SPAWACZA

Gdzie?

Budowa Gazportu - Polska - Goleniów

Oferujemy:
 • atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość zdobycia doświdaczenia na projekcie przemysłowym
 • zakwaterowanie
 • transport na projekt oraz do i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Wymagania:
 • prace pomocnicze przy spawaniu, montażu / łączeniu rur ze stali czarnej

Wymagania:

 • dokładność i sumienność

MONTER RUROCIĄGÓW

Gdzie?

Budowa Gazportu - Włochy - Venezia

Oferujemy:
 • pracę na rocznym, miedzynarodowym projekcie
 • atrakcyjne zarobki w euro
 • zapewnione zakwaterowanie
 • zapewniony transport na projekt oraz na miejscu

Numer rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • przygotowywanie tras kablowych (wiercenie, żłobienie, montaż obudów)
 • układanie przewodów
 • prace wykończeniowe

Opis stanowiska:

 • montaż rur ze stali czarnej i stali nierdzewnej

SPAWACZ 141/111

Gdzie?

Budowa Gazportu - Polska - Goleniów

Oferujemy:
 • pracę na  strategicznym rocznym przemysłowym  projekcie w Polsce
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • zapewnione zakwaterowanie
 • zapewniony transport na projekt oraz na miejscu
Numer rejestracji firmy w WUP: 7961

Wymagania:
 • udokumentowane doświadczenie w spawaniu rur o średnicy: 1” CS, w metodzie 141 / 111
 • pozycja spawania H-L045
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na obiektach przemysłowych, tj. zakłady chemiczne, rafinerie,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego / izometrycznego
 • dokładność i sumienność

Mile widziane:

 •  znajomość języka angielskiego / włoskiego

ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY

Gdzie?

Włochy - Wenecja

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie w euro
 • zakwaterowanie
 • transport do pracy i z pracy
 • efektywny proces rekrutacji i zatrudnienia
Numer rejestracji frimy w WUP: 7961

Wymagania:
 • konserwacja / naprawa instalacji elektrycznych
 • praca przy podłączaniu tras kablowych i szaf sterowniczych
 • wykonywanie pomiarów
 • czytanie / rozumienie schematów elektrycznych i symboli
 • montaż przewodów według rysunku technicznego
 • podłączanie przewodów do dystrybutorów i urządzeń przemysłowych
 • diagnozowanie / przegląd techniczny i naprawa usterek maszyn związanych z układem elektrycznym

Spec. ds administracyjnych projektu z jęz. włoskim

Gdzie?

Golwniów

Oferujemy:
 • pracę na strategicznym projekcie w kraju dla renomowanej, wiodącej na rynku międzynarodowym firmy branży przemysłowej;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • zakwaterowanie;
 • transport na projekt oraz na miejscu.
  Numer rejestracji firmy w WUP:7961

Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim lub włoskim.

Wymagania:
 • organizacja i koordynacja pracy biura projektu;
 • prowadzenie korespondencji oraz wszelkich dokumentów;
 • wsparcie administracyjne dla kierownictwa Projektu;
 • sporządzanie sprawozdań z narad projektowych, inwestycyjnych;
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją harmonogramów;
 • zapewnienie kompletnej i terminowej informacji o działaniach we wszystkich elementach Projektu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information