Loading...

SPECJALISTA DS BHP

Główne obowiązki:

 • bieżące informowanie przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie na terenie budowy
 • udział w szacowaniu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • informowanie pracodawcy o zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy
 • przekazywanie specyficznych wymagań klienta, dotyczących bezpieczeństwa, pracownikom na projekcie (budowie)
 • współpraca z organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy na Projekcie
 • egzekwowanie działań korygująco / zapobiegawczych, mających na celu poprawę sprawności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 • nadzór merytoryczny nad stosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 • współpraca ze służbami BHP innych firm na projekcie

Wymagania:

 • udokumentowanych uprawnień (zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub studia wyższe o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – min B2
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na obiektach przemysłowych, tj. zakładach chemicznych, elektrowniach, rafineriach, itp
 • dokładność i sumienność

Rekrutacja online

Rafineria - Węgry - Tiszuajvuros

Oferujemy:

 • pracę na 2-3 letnim projekcie przemysłowym
 • zakwaterowanie
 • wynagrodzenie €14 netto / h (portugalska umowa na czas wykonywania określonej pracy)
 • transport na projekt i na miejscu

Nr rejestracji firmy w WUP: 7961

Prosimy wszystkich Kandydatów o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@semisul.eu

Prosimy, aby CV zawierały poniższy zapis:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27.04.2016 celem uczestniczenia w nieniejszej rekrutacji prowadzonej przez firmę Semisul Poland Sp. z o. o.”

W sytuacji, jeżeli Pan / Pani wyraża chęć wzięcia udziału w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Semisul Poland Sp. z o. o., prosimy o zamieszczenie poniższego zapisu:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27.04.2016 celem uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Semisul Poland Sp. z o. o.”

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information