Adres:

Semisul Poland Sp z o.o.
Ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa

Sekretariat biura:

Tel: (+48) 22 696 71 21
e-mail: semisul.pl@gmail.com


Internet:

www.semisul.eu
Join us on Facebook
join us on LinkedIn

Dział rekrutacji:

Tel: (+48) 784 570 587
e-mail: rekrutacja@semisul.eu

 


Dane rejestrowe:

XII Wydział Gospodarczy KRS
Sądu Rejonowego dla
miasta Warszawy
KRS: 000405204
NIP: 525-252-47-51