Aktualne oferty pracy

Stały nabór

Dodatkowo prowadzimy stały nabór dla:

 • Inspektor ds. kontroli jakości prac elektrycznych
 • Inspektor ds. BHP
 • Elektryk przemysłowy
 • Elektryk przemysłowy, brygadzista
 • Monter tras kablowych / ślusarz
 • Monter linii impulsowych
 • Pomocnik elektryka / montera rurociągów
 • Monter rurociągów przemysłowych
 • Monter połączeń kołnierzowych
 • Monter rurociągów linii grzewczych
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Monter rusztowań przemysłowych
 • Monter konstrukcji przemysłowych
 • Spawacz TIG/111, MIG/MAG
 • Malarz/piaskarz przemysłowy

Operatorów wózków widłowych / Manitou

Projekty w Czechach, Belgii, Holandii, Słowacji, Szwecji, Norwegii.

Wymagane doświadczenie zawodowe min. 2 lata na obiektach przemysłowych, tj. rafineriach, petrochemiach; zakładach chemicznych, elektrowniach, itp. – koniecznie.

Prześlij CV

Prosimy wszystkich Kandydatów o przesłanie CV wraz z kopiami certyfikatów (SEP, VCA,SCC, SSG), kursów, uprawnień oraz świadectw pracy na adres mailowy rekrutacja@semisul.eu

Prosimy aby CV zawierały poniższy zapis.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Semisul Poland

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych innemu przedsiębiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy zatrudnienia.