Inspektor ds. BHP

2018-05-23, Rafineria Exxon, Rotterdam, Holandia

Opis stanowiska
- bieżące informowanie przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
- przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie na terenie budowy
- udział w szacowaniu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
- Informowanie pracodawcy o zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
- udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy
- przekazywanie specyficznych wymagań klienta, dotyczących bezpieczeństwa, Pracownikom na projekcie (budowie)
- współpraca z organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy na Projekcie
- egzekwowanie działań korygująco / zapobiegawczych, mających na celu poprawę sprawności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
- nadzór merytoryczny nad stosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
- współpraca ze służbami BHP innych firm na projekcie

Wymagania:
- udokumentowanych uprawnień (zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub studia wyższe o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).
- udokumentowanych uprawnień (zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub studia wyższe o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata na obiektach przemysłowych, tj. zakładach chemicznych, elektrowniach, rafineriach, itp.
- certyfikat SCC 017/VCA VOLL (pracodawca pomaga w załatwieniu)
- dokładność i sumienność

Mile widziane:
- znajomość języka włoskiego / holenderskiego lub niemieckiego 
- numer BSN (SOFI)
- prawo jazdy i/lub własny samochód (proszę zaznaczyć w CV)

Oferujemy:
- stabilną i długotrwałą współpracę dla kandydatów spełniających nasze oczekiwania
- zapewnione zakwaterowanie
- atrakcyjne zarobki: €14 netto/h (portugalska umowa na czas wykonywania określonej pracy)
- zapewniony transport na miejscu
- zwrot kosztów za transport do/z miejsca zamieszkania
- wynagrodzenie wypłacane co miesiąc (możliwość zaliczki po 2 tygodniach pracy).