Inspektor ds. BHP

2019-03-20, Rafineria Unipetrol, Litvinonv - Czechy

Opis stanowiska

 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie na terenie budowy
 • bieżące informowanie przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • udział w szacowaniu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy
 • przekazywanie specyficznych wymagań klienta, dotyczących bezpieczeństwa, Pracownikom na projekcie (budowie)
 • współpraca z organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy na Projekcie
 • egzekwowanie działań korygująco / zapobiegawczych, mających na celu poprawę sprawności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 • nadzór merytoryczny nad stosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
 • współpraca ze służbami BHP innych firm na projekcie


Wymagania:

 • uprawnienia: zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub studia wyższe o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na obiektach przemysłowych, tj. zakładach chemicznych, elektrowniach, rafineriach, itp.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dokładność i sumienność


Mile widziane:

 • znajomość języka włoskiego
 • prawo jazdy i / lub własny samochód (proszę zaznaczyć w CV)


Oferujemy:

 • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku
 • zapewnione zakwaterowanie
 • atrakcyjne zarobki: €14 netto / h
 • zapewniony transport na miejscu
 • zwrot kosztów za transport do / z miejsca zamieszkania
 • wynagrodzenie wypłacane co miesiąc (możliwość zaliczki po 2 tygodniach pracy).